LUPTA celor 30 REGULAMENTUL CONCURSULUI – ÎNREGISTRARE

ÎNREGISTRARE

ÎNREGISTRARE ȘI ÎNSCRIERE ONLINE / HALVÉDELMI ALAPÍTVÁNY TAXĂ ANUALĂ DE MEMBRU VOLUNTAR (Având în vedere faptul că la concurs pot participa numai membrii fundației, taxa de înscriere la concurs reprezintă, în același timp și taxa anuală de membru voluntar.) încheiat între:
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR

 

LUPTA celor 30

REGULAMENTUL CONCURSULUI

(denumit în continuare: RC)

CONDIȚII GENERALE

 • Denumirea oficială a concursului: I. Lupta celor 30 (denumit în continuare: „concurs”).
 • Organizatorul concursului (denumit în continuare: „Organizator”); Fundația Halvédelmi Alapítvány (2310 Szigetszentmiklós Banán utca 21/B).
 • Datele concursului:

Calificări:

24.04.2022 de la ora 18.00 – 27.04.2022 până la ora 06.00

29.05.2022 de la ora 18.00 – 01.06.2022 până la ora 06.00

26.06.2022 de la ora 18.00 – 29.06.2022 până la ora 06.00

24.07.2022 de la ora 18.00 – 27.07.2022 până la ora 06.00

28.08.2022 de la ora 18.00 – 31.08.2022 până la ora 06.00

Finală:

25.09.2022 de la ora 18.00 – 28.09.2022 până la ora 06.00

 

 • Data înregistrării:

La data de început a fiecărui concurs, de la ora 12.00 până la ora 15.00

 

 • Locația concursului: PALOTÁS

 

 

 • Concursul se organizează în baza setului de principii „Catch and Release”.

 

 • Tragere la sorți pentru locurile de pescuit: La data de început a fiecărui concurs, la ora 15.00

 

 • Ocuparea locurilor de pescuit: Imediat după tragerea la sorți. Participanții la concurs au obligația de a-l aștepta și pe ultimul competitor care trage la sorți!

 

 • Concursul este închis, pot participa numai membrii fundației. Calitatea de membru voluntar se obține odată cu înscrierea a la concurs.

 

 • Concursul este internațional.

 

 • Condiția de bază a participării la concurs o reprezintă autorizația de stat valabilă pentru anul 2022. Având în vedere faptul că înscrierile devin finale în anul 2021, autorizațiile valabile pe anul 2022 se vor verifica înainte de începerea concursului. Echipele pot participa la concurs numai în cazul în care dețin două autorizații de stat valide (inclusiv pentru persoana ajutătoare). În cazul în care membrii unei echipe nu dețin două autorizații de stat valide, atunci nu au dreptul de a participa la concurs, respectiv de a pescui!

 

 • Durata concursului: 6×60 ore (5 concursuri de calificare și o finală)

 

 • Numărul echipelor participante la concurs: 150 echipe (2 persoane + 1 ajutător pe echipă) Ajutătorul are dreptul de a realiza activități complete de pescuit. Echipele pot fi alcătuite în mod exclusiv de persoane care au împlinit 18 ani.

 

 • Înscriere la concurs: 24000 HUF/echipă

                                              700 EUR/echipă 

 • Taxa de înscriere conține, în ceea ce privește echipa:
 • Posibilitate de încărcare telefoane, bărcuțe de plantat și lămpi în casele rezervate cântăritorilor pe cele două laturi ale malului lacului.
 • Taxele de parcare și de camping
 • Autorizația regională pentru lacul din Palotás pe durata concursului
 • Taxele de organizare și desfășurare
 • Mesele
 • Contribuția la cheltuielile cu trofeele și fondul pentru premii
 • Taxa de înscriere nu include costurile sanitare/ de igienă! Aceste servicii se pot achiziționa înainte de începerea concursului, contra cost. 1echipă/3000 HUF
 • Înregistrare înainte de concurs:
 • Locație: Cafeneaua și Magazinul de Articole de Pescuit Tóparty
 • Fiecare concurent are obligația de a prezenta: Pașaport/permis de conducere/act de identitate (CI cu fotografie).

Documentul de pescuit de bază a țării în care concurentul este cetățean, necesar pentru emiterea autorizației de pescuit de stat maghiar și autorizației locale de pescuit Palotás.

Fiecare concurent are obligația de a semna fișa de înregistrare

                   În cadrul procesului de înregistrare, prin semnătura lor, concurenții      

                   declară că au luat la cunoștință și acceptă regulamentul                                   

                   concursului; și declară că în caz de orice dispute apărute,                             

                   vor accepta deciziile obiective ale organizatorului concursului.

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

 • În cadrul competiție, se vor lua în considerare doar crapii și cosașii.
 • Limită de greutate: În vigoare conform limitelor de greutate naționale, greutățile peștilor prinși se vor înscrie la punctele totale cu un factor multiplicator de 1x.
 • Câte 30 de echipe vor participa la fiecare concurs de calificare, cu avansarea în finală a câte 6 echipe în urma fiecărui concurs de calificare, astfel obținând cele 30 de echipe participante la concursul final.
 • În caz de egalitate de puncte, va avansa sau va termina pe o poziție mai bună echipa care, în concursul respectiv, a prins peștele mai mare. În finală nu se iau în considerare peștii prinși în cadrul calificărilor!
 • Înscrierea la concurs este posibilă în prealabil, la pagina palotasito.hu , în mod exclusiv în scris, prin completarea fișei de înregistrare a Concursului celor 30 și achitarea taxei de înscriere/Halvédelmi Alapítvány taxei anuale de membru voluntar, până la data de 01.04.2022.
 • În urma depunerii fișei de înregistrare online, echipa noastră va confirma înscrierea, iar participanții înscriși vor avea posibilitatea de a achita taxa de înscriere până la data de 01.04.2022 Taxele de înscriere se vor achita prin transfer bancar în prealabil, în contul fundației Halvédelmi Alapítvány.(11742252-25549409-00000000) Este obligatorie înscrierea în caseta de comunicare a numelui echipei furnizate în cadrul înscrierii. Înscrierile la concurs vor fi considerate finale în urma creditării taxei de înscriere în contul fundației. Înscrierea are, de asemenea, ca rezultat obținerea calității de membru voluntar în fundația Halvédelmi Alapítvány. Fundația va trimite certificatul de susținere echipelor pe cale electronică, în urma achitării taxei de înscriere. În cazul în care o echipă deja înscrisă nu achită taxa de înscriere, iar între timp se împlinesc cele 150 de locuri cu echipa care au plătit, înregistrarea echipei respective se va considera a fi nulă!
 • Fundația nu este în măsură a rambursa taxa (taxele) de înscriere în urma achitării lor.
 • În cazul în care o echipă se află în imposibilitatea de a participa la concurs, atunci au opțiunea de a înscrie o altă echipă în locul lor, cel târziu până la a 7-a zi înaintea concursului.
 • În cazul în care la concurs se înscriu mai puține echipe, atunci premiile se vor modifica, se vor reduce în proporție cu numărul echipelor. Concursul se va organiza și cu mai puține echipe înscrise.
 • Colegii noștri sportivi din celelalte țări vor răspunde singuri de asigurarea accesului lor în țară, cu respectarea reglementărilor și legislațiilor în vigoare.
 • În cazul în care una sau mai multe din concursurile de calificare nu se pot organiza, din motive aflate în afara controlului organizatorului, atunci organizatorul va decide, prin tragere la sorți aleatorie desfășurată în direct la data de început a concursului (concursurilor) respectiv (respective), care vor fi cele 6 echipe care avansează în finală.
 • În cazul în care finala nu se poate organiza din motive aflate în afara controlului organizatorului, atunci se va anunța o nouă dată pentru finală. În acest caz, data cea nouă va fi determinată în fiecare caz de ordonanțele guvernului în vigoare, iar în cazul în care finala se va amâna din motive care nu au legătură cu statul, atunci se va anunța o nouă dată pentru finală în termen de 8 zile. Echipele participante au obligația de a accepta în fiecare caz eventualele noi date.
 • La concurs pot participa maxim 150 echipe.
 • În rezultatul final se va lua cantitatea (greutatea totală) a peștilor prinși.
 • Selectarea datelor CONCURSURILOR DE CALIFICARE se va desfășura conform următoarelor:

Aici contează viteza! Cei care au achitat taxa de înscriere au posibilitatea de a alege imediat dintre datele de calificare listate. Dacă locurile pentru o anumită lună se termină, atunci se poate alege doar una din datele rămase.

 • 1 singură echipă poate achita mai multe (maxim 5) taxe de înscriere. În acest caz, echipa respectivă va avea dreptul de a participa la un număr de concursuri de calificare pentru care a achitat taxa de înscriere, însă dacă avansează în finală în vreuna din concursurile de calificare, nu va mai avea dreptul de a participa la cele din urmă!
 • Selectarea locurilor se va desfășura după cum urmează: echipele trag la sorți (conform ordinii de înscriere) locul în care vor putea pescui. Numărul extras de echipe reprezintă numărul locului indicat pe hartă. Cei care lipsesc de la tragerea la sorți, au posibilitatea de a alege, până la începerea concursului, dintre locurile rămase, în ordinea sosirii. În cazul în care rămân mai multe echipe libere, tragerea la sorți va avea loc în prezența uneia dintre echipele celelalte, pentru confirmarea corectitudinii tragerii. Echipa care nu sosește la locația concursului până la începutul acestuia, va fi exclusă din concursul respectiv și nu va avea dreptul de a pescui!
 • Echipele vor avea dreptul de a pescui în propriul lor sector, desemnat de geamanduri în lateral. Echipele pot intra până la jumătatea lacului. Pentru a evita disputele, vom demonstra cum se respectă aceste prevederi tuturor echipelor înaintea începerii concursului.
 • Echipele au dreptul de a se deplasa în apă cu barca în conformitate cu reglementările de transport fluvial. (purtarea vestei de salvare este obligatorie!)
 • Fiecare echipă are dreptul de a utiliza bărcile pe propria răspundere.
 • Bărcile se vor putea utiliza în mod exclusiv pentru amplasarea momelelor sau pentru balizaj înaintea concursului.
 • Sunt permise maxim 2 balize
 • Amplasarea momelii din barcă este posibilă până la începerea concursului, respectiv în fiecare zi între orele 18 și 20. Plantarea momelii de pe mal și cu bărcuțe de plantat este permisă pe toată durata concursu
 • Utilizarea momelilor vii este INTERZISĂ, nerespectarea acestei prevederi va atrage după sine excluderea din concurs!
 • Metodele permise de punere a momelii în cadrul concursului sunt aruncatul și cu bărcuțe de plantat.
 • În locurile desemnate lor, echipele vor răspunde de integritatea malului lacului, precum și a peștilor.
 • Organizatorul atrage atenția participanților asupra regulilor protecției naturii și comportamentului civilizat, precum și la pericolele consumului excesiv de alcool. Persoanele care nu respectă regulile vor fi excluse din concurs cu efect imediat.
 • Echipele au dreptul de a pescui utilizând 4 lansete, cu utilizarea a 1 cârlig pe fiecare.
 • Arbitrii concursului au dreptul de a verifica pescuitul în afara sectorului desemnat în fiecare zi, în mod aleatoriu, prin deplasare cu barca de-a lungul segmentului de pescuit ales. Pescuitul în afara sectorului desemnat va atrage după sine excluderea din concurs cu efect imediat.
 • Ca și fir principal, nu pot fi utilizate decât fire monofilament. De altfel, concursul nu are prevederi exclusive cu privire la utilizarea firelor și cârligelor auxiliare.
 • Pentru a putea participa la concurs, echipele trebuie să aibă în dotare o saltea de primire, 2 saci pentru cântărire plutitori, dezinfectant de răni, minciog de dimensiune mare, sac pentru crap de dimensiune mare și cel puțin 1 pereche de cizme piept. Fiecare echipă trebuie să dețină cel puțin 6 saci pentru crapi. Existența acestora se va verifica înainte de începerea concursului.
 • Specimenele peste 10 kg se vor amplasa într-un sac separat sau într-un sac de cântărir
 • Fiecare echipă participantă la concurs are obligația de a deține un stand de cântărire
 • Peștii care suferă de răni sau boli se vor anunța fără întârziere, după ce se vor cântări și se vor calcula în greutatea totală. Peștii morți nu se cântăresc. Persoanele din vina cărora mor mai mulți pești vor fi excluși din concurs de organizatori cu efect imediat, și li se va solicita compensarea daunelor produse!
 • Cântărirea va avea loc în mod continuu, la locația de pescuit a fiecărei echipe. Fiecare echipă are obligația de a avea un membru cântăritor. La cântărire vor fi prezenți întotdeauna doi cântăritori, pentru conformitate. Înainte de cântărire, se va trimite câte un mesaj celor două locații învecinate cu textul MÉRLEGELÉS (CÂNTĂRIRE) și indicarea locației, iar dacă doresc, au posibilitatea de a urmări cântărirea. Acuzațiile ulterioare și reclamațiile fictive nu se vor accepta! Cântărirea se consideră a fi oficială în prezența a doi cântăritori!
 • Plantarea momelilor este permisă cu boilies-uri, pellets, alune tigrate și semințe. Concursul NU prevede nicio limită în ceea ce privește cantitatea momelilor utilizate.
 • Momelile sub formă de semințe se pot utiliza numai fierte.
 • Este permisă utilizarea de rachete SPOMB, alte rachete, catapulte, praștii, plase PVA, bastoane de nădire.
 • Este permisă utilizarea echipamentelor radar, radar de pești.
 • Pescuitul este permis în mod exclusiv de pe mal. Pentru drill, este permisă utilizarea cizmelor piept.
 • Raportarea prin SMS către cântăritorul competent a fiecărui pește valid prins, cu indicarea locului de pescuit, și a speciei de pește prins (Crap sau Cosaș), reprezintă obligația fiecărui concurent.
 • Peștii prinși pe cârlig înaintea sfârșitului concursului încă se iau în calcul la greutatea totală. În asemenea cazuri, dacă mesajul SMS se primește înainte de sfârșitul concursului, atunci se ia în considerare, iar dacă se primește după sfârșit, atunci nu.
 • Concurenții își asumă propria responsabilitate pentru orice accidente ivite în timpul concursului.
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune sau accidente suferite în timpul concursului, utilizarea tuturor echipamentelor (bărcilor, etc.) va avea loc în mod exclusiv pe propria răspundere a concurenților.
 • Concursul se va desfășura pe întregul teritoriu al lacului de acumulare.
 • După ocuparea locurilor de pescuit, și până la începerea concursului, sunt permise următoarele: realizarea taberelor, căutarea locurilor, utilizarea echipamentelor radar, amplasarea balizelor, plantarea momelii de bază.
 • Cel puțin o persoană din echipă trebuie să se afle întotdeauna la locul ocupat.
 • O singură persoană din fiecare echipă are dreptul de a părăsi teritoriul concursului în același timp.
 • Utilizarea balizelor cu lumină este permisă, însă este interzisă utilizarea luminilor indicatoare pâlpâitoare.
 • De-a lungul concursului, este interzisă iluminarea apei cu reflector de performanță înaltă, și deranjarea celorlalți pescari cu lumini și lasere. Utilizarea proiectoarelor și reflectoarelor de dimensiune mai mică este permisă în mod exclusiv în situații strict necesare (aruncare, amplasare în sac). Iluminarea vizibilă, continuă (atât ziua cât și noaptea) a locului de pescuit, inclusiv a monturilor aruncate este obligatorie. Utilizarea continuă de către concurenți a lanternelor de cap este permisă.

 

CÂNTĂRIRE

 • În timpul concursului, organizatorii oferă cântărire continuă, timp de 0-24 ore
 • Concurenții au obligația de a coopera în mod activ în completul proces de cântărire, fotografiere și înregistrare a datelor. În același timp, cântărirea poate fi întreruptă pe durata acțiunii de drilling, și apoi de amplasare a peștelui în sac.
 • Documentația realizată despre cântărire (ora prinderii, numele concurentului, greutatea peștelui prins) se va autentifica prin semnătura unui membru al echipei respective. Verificarea corectitudinii datelor înregistrare reprezintă responsabilitatea concurenților.
 • În urma documentării oficiale a cântăririi, se va realiza o fotografie cu fiecare pește de peste 10 kg prins, în așa fel încât unul dintre concurenți ține peștele în mână, iar celălalt ține tabelul cu locația, cu datele necesare indicate pe acesta. Nu se realizează fotografii cu pești de sub 10 kg! După fotografiere, peștii se eliberează în mod obligatoriu, în prezența cântăritorilor.

 

PREMII:

în caz de atingere a numărului maxim de concurenți:

 1. 8 milioane HUF
 2. 4 milioane HUF
 3. 1 milioane HUF
 4. 1 milion HUF
 5. 800 mii HUF
 6. 600 mii HUF
 7. 600 mii HUF
 8. 400 mii HUF
 9. 400 mii HUF
 10. 400 mii HUF

  11-30.      200 mii HUF

 • achitarea impozitelor pentru înscrieri intră în sfera responsabilităților câștigătorilor.
 • Costurile de transfer actuale, percepute de OTP Bank se scad din suma premiilor.

 

AVERTIZARE:

 • Concurenții au obligația de a respecta instrucțiunile și solicitările arbitrilor concursului și organizatorilor.
 • În timpul concursului, orice încălcări constatate se vor semnala în scris organizatorului concursului cu acceptarea faptului că numele reale ale persoanelor implicate vor fi făcute public. În timpul concursului, echipele au dreptul, de asemenea, de a depune contestații către organizatorul concursului, cu aceeași condiție și anume acceptarea faptului că numele reale ale persoanelor implicate vor fi făcute public. În caz de raportare a oricăror probleme sau avertizări în mod anonim, respectiv în cazul raportărilor fără dovezi corespunzătoare, nu suntem în măsură a soluționa raportările.
 • În caz de contestație, organizatorii vor investiga cauza respectivă și va lua o decizie corespunzătoare.
 • Nu se percep costuri de contestație.
 • Organizatorul validează în toate cazurile regulamentul elaborat de acesta, și își rezervă dreptul de a impune respectarea regulamentului
 • Prin semnarea fișei de înregistrare, concurenții iau la cunoștință riscurile și recunosc faptul că organizatorul nu își va asuma în niciun fel responsabilitatea pentru orice probleme intervenite din cauza nerespectării regulamentului.
 • Prin semnarea fișei de înregistrare, concurenții iau la cunoștință faptul că pot figura în înregistrări video și foto, cu posibilitatea ca acestea să apară în mod liber în media.
 • Afișarea înregistrărilor proprii fără aprobarea scrisă a organizatorului este strict interzisă.
 • La cererea organizatorului concursului, concurenții au obligația de a îndepărta de pe interfețele media înregistrările realizate la concurs.
 • Limbajul oficial al concursului este limba maghiară.
 • Regulamentul concursului a fost elaborat în limba maghiară, slovacă și engleză, însă în caz de orice diferențe de interpretare eventuale, intervenite din cauza traducerilor, va prevala versiunea în limba maghiară. Organizatorul are dreptul de a modifică, în funcție de necesități, anunțul concursului. Orice modificări și completări ulterioare ale RC vor fi comunicate de către organizator, în termen de 1 zi de la aprobarea acestora. Prezentul RC reprezintă versiunea 1.0. În urma încheierii înscrierilor, organizatorul nu va mai fi în măsură a modifica RC.

 

 • Organizatorul își rezervă dreptul la informare și modificare în cele din urmă!

 

ÎNREGISTRARE

ÎNREGISTRARE ȘI ÎNSCRIERE ONLINE / HALVÉDELMI ALAPÍTVÁNY TAXĂ ANUALĂ DE MEMBRU VOLUNTAR (Având în vedere faptul că la concurs pot participa numai membrii fundației, taxa de înscriere la concurs reprezintă, în același timp și taxa anuală de membru voluntar.) încheiat între:
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR
1.  MEMBRU DE ECHIPĂ
2.  MEMBRU DE ECHIPĂ
3. AJUTĂTOR