Bitka 30ky PRAVIDLA SOUTĚŽE – REGISTRACE

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE/ HALVÉDELMI ALAPÍTVÁNY DOBROVOLNÉ ROČNÍ ČLENSTVÍ (Jelikož se soutěže mohou zúčastnit pouze členové nadace, přihlášení do soutěže je zároveň dobrovolným ročním členstvím.) uzavřená na jedné straně mezi:
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK

 

Bitka 30ky

PRAVIDLA SOUTĚŽE

(dále jako: PS)

VŠEOBECNĚ

 • Oficiální název soutěže: I. Bitka 30ky (dále jako: „soutěž“).
 • Organizátor soutěže (dále jako: „Organizátor”): Halvédelmi Alapítvány (Nadace na ochranu ryb) (2310 Szigetszentmiklós Banán utca 21/B).
 • Termíny soutěže:

Kvalifikace:

 1. 04. 2022 od 18.00 hodiny – 27. 04. 2022 do 06:00 hodiny
 2. 05. 2022 od 18.00 hodiny – 01. 06. 2022 do 06.00 hodiny
 3. 06. 2022 od 18.00 hodiny – 29. 06. 2022 do 06.00 hodiny
 4. 07. 2022 od 18.00 hodiny – 27. 07. 2022 do 06.00 hodiny
 5. 08. 2022 od 18.00 hodiny – 31. 08. 2022 do 06.00 hodiny

Finále:

 1. 09. 2022 od 18.00 hodiny – 28. 09. 2022 do 06.00 hodiny

 

 • Termíny registrace:

V den začátku každé soutěže od 12.00 hodiny do 15.00 hodiny

 

 • Místo konání soutěže: PALOTÁS

 

 

 • Soutěž se uskuteční na základě principu „Catch and Release”.

 

 • Losování rybářských míst: V den začátku každé soutěže v 15:00 hodin

 

 • Obsazení rybářských míst: Ihned po každém losování. Soutěžící musí počkat i na posledního losovaného!

 

 • Soutěž je uzavřená, ryby mohou lovit pouze členové nadace. Dobrovolné členství vzniká registrací do soutěže.

 

 • Mezinárodní soutěž.

 

 • Základní podmínkou účasti na soutěži je roční lístek na rok 2022. Jelikož se zápis stává definitívním v roce 2021, kontrola platného ročního lístku na rok 2022. Pokud jeden tým disponuje dvěma platnými státními lístky (včetně pomocníka), může se zúčastnit soutěže. Pokud členové jednoho týmu nedisponují dvěma platnými státními lístky, nemohou se zúčastnit dané soutěže a nemohou lovit ryby!

 

 • Trvání soutěže: 6 x 60 hodin (ve formě 5 kvalifikačních soutěží a jednoho finále)

 

 • Počet týmů, které se účastní soutěže: 150 týmů (2 osoby + 1 pomocník v každém týmu) Pomocník může vykonávat kompletní rybářskou činnost. Tým může být složen jen z osob, které dovršily 18 let.

 

 • Přihlášení: 240.000 HUF/tým

                                  700 EUR/tým 

 • Poplatek za účast zahrnuje pro celý tým:
 • Možnost nabíjení v domech na obou březích jezera vyhrazených pro osoby odpovědné za vážení. (telefon, zavážecí loďka, lampa)
 • Poplatky za parkování a stanování
 • Regionální rybářský lístek na jezero Palotás na období trvání soutěže
 • Náklady na organizaci a realizaci
 • Stravování
 • Příspěvek na náklady na trofeje a základ výhry
 • Poplatek za účast nezahrnuje hygienické náklady! Je možné si je zajistit za poplatek před začátkem soutěže. 1 tým/3000 HUF
 • Registrace před soutěží:
 • Místo: Tóparty Kávézó és Horgászbolt (Kavárna a rybářské potřeby Tóparty)
 • Všichni soutěžící se musí prokázat: Cestovním pasem/řidičským průkazem/občanským průkazem (dokladem s fotografií).

Pro vydání maďarského státního rybářského povolení a místního v Palotás je potřebný základní rybářský doklad podle státního příslušenství.

Registrační formulář musí podepsat všichni soutěžící.

V rámci registračního procesu soutěžící svým podpisem uznávají, že se obeznámili s pravidly soutěže a akceptují je; zároveň prohlašují, že v případě dalších, sporných otázek se podrobí nestranným rozhodnutím organizátora soutěže.

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 • Do soutěže se započítají jen kapři a amuři.
 • Váhový limit: V souladu s národními velikostními limity, hmotnosti ulovených ryb se připisují s násobitelem 1x v bodovací soutěži.
 • V každé kvalifikaci soutěží 30 týmů a ze všech 5 kvalifikací postoupí do finále 6 týmů, čímž vytvoří i zde počet 30.
 • V případě stejného počtu bodů postoupí dále nebo ve finále skončí na lepším místě ten, kdo má v dané soutěži mezi svými úlovky větší rybu. Ve finále se nezohledňují ryby ulovené v kvalifikaci!
 • Do soutěže je možné se přihlásit předem na webové stránce palotasito.hu výhradně písemně, vyplněním registračního formuláře a přihlášení do soutěže/Halvédelmi Alapítvány dobrovolného ročního členského poplatku Bitky 30ky do 01.04.2022.
 • Po odeslání online registračního formuláře potvrdíme přihlášení do soutěže a do 01.04.2022 máte možnost zaplatit poplatek za účast. Žádáme o jeho zaplacení předem převodem na bankovní účet nadace Halvédelmi Alapítvány.(11742252-25549409-00000000) Do rubriky poznámky je povinné uvést název týmu, který jste uvedli při registraci. Přihlášení do soutěže je definitivní po přijetí sumy! Přihlášení také zahrnuje dobrovolné členství v nadaci Halvédelmi Alapítvány. Potvrzení o poskytnutí daru posíláme týmům elektronicky po zaplacení. Pokud se jeden tým zaregistroval, ale nezaplatil a mezitím se zaplní 150 placených míst, registraci považujeme za neplatnou!
 • Po zaplacení nemáme možnost vrátit sumu poplatku(ů) za účast.
 • Pokud se jeden tým nemůže zúčastnit soutěže, může namísto sebe zaregistrovat jiný tým do 7 dnů před začátkem soutěže.
 • Pokud se přihlásí méně týmů, výhry úměrně upravíme, snížíme na základě počtu týmů. Soutěž se uskuteční.
 • Naši zahraniční sportovní partneři si musí sami vyřídit vstup do země v souladu s platnými právními předpisy a zákony.
 • Pokud se z důvodů, které nemůžeme ovlivnit, nedokáže realizovat některá kvalifikace, potom v termínu začátku dané soutěže náhodným losováním vybere organizátor soutěže 6 týmů, které se dostanou do finále.
 • Pokud se z důvodů, které nemůžeme ovlivnit, nemůže uskutečnit finále, vypíše se nový termín. V takovém případě bude nový termín v každém případě určen aktuálními vládními nařízeními, resp. pokud odklad bude nevyhnutelný z jiných než státních důvodů, potom do 8 dnů oznámíme nový termín. Souhlas s případným novým termínem vyjádří přihlašující se tým v každém případě.
 • V soutěži můžeme akceptovat účast maximálně 150 týmů.
 • V konečném výsledku soutěže se počítá množství (celková hmotnost) ulovených ryb.
 • Výběr KVALIFIKACÍ se provádí následovným způsobem:

Zde záleží na rychlosti! Kdo zaplatil poplatek za účast, může si svobodně vybírat z určených termínů kvalifikace! Pokud pro daný měsíc již nebudou místa, je možné vybírat pouze ze zbývajících.

 • 1 tým může zaplatit více (max. 5) poplatků za účast. V tomto případě je oprávněný startovat na tolika kvalifikacích, kolik poplatků za účast uhradil, avšak pokud z některé soutěže postoupí do finále, nemůže lovit ryby na dalších kvalifikacích!
 • Výběr míst se uskutečňuje následujícím způsobem: týmy (na základě přihlašovacího seznamu, kdo se přihlásil dříve) vylosují místo, kde budou lovit ryby. Pořadové číslo vylosované týmy je číslem místa zobrazeného na mapě. Kdo zmešká losování, do začátku soutěže má možnost vybrat si ze zbývajících míst v pořadí podle příchodu. V případě vícerých zbývajících míst se losování v zájmu důvěryhodnosti uskuteční v přítomnosti jiného týmu. Tým, který se nedostaví do začátku soutěže, bude z dané soutěže diskvalifikovaný a nebude moct lovit ryby!
 • Týmy mohou lovit ryby ve vlastním sektoru, který bude z bočních stran ohraničen sektorovými bójkami. Zatažení je možné do poloviny jezera. Před začátkem soutěže to všem ukážeme, aby nedošlo ke sporům.
 • Na vodě je možné používat člun v souladu s předpisy vodního provozu (použití záchranné vesty je povinné!)
 • Člun může každý používat na vlastní zodpovědnost.
 • Člun je povoleno používat pouze pro krmení a umístění bójek před soutěží.
 • Je povoleno používání maximálně 2 tyčových bójek.
 • Krmení z člunu je povoleno do začátku soutěže, resp. každý den mezi 18-20. Z břehu a pomocí zavážecí loďky je možno krmit během celého trvání soutěže.
 • Používání živé návnady je ZAKÁZÁNO, nedodržení tohoto pravidla bude mít za následek vyloučení!
 • Na soutěži je povolena metoda nahazování a zavážení pomocí zavážecí loďky.
 • Na určených místech jsou týmy odpovědné za dobrý stav břehu jezera a ryb.
 • Organizátor upozorňuje na pravidla ochrany životního prostředí a kulturního chování a na nebezpečí nadměrné konzumace alkoholu. Kdo nebude dodržovat tato pravidla, bude okamžitě vyloučen ze soutěže.
 • Týmy mohou lovit ryby pomocí 4 prutů a na každý prut je možné použít 1 háček.
 • Lov ryb mimo sektor mohou rozhodčí soutěže kontrolovat náhodně každý den takovým způsobem, že člunem projedou po vybraném rybářském místě. Rybolov mimo sektor představuje okamžité vyloučení ze soutěže.
 • Jako hlavní lanko je možné použít monofilové lanko, kromě toho v soutěži neplatí žádné předpisy týkající se používání konečných návazců, resp. ujímacích návazců a háčků.
 • Na soutěži je povinné mít podložku pod kapra, 2 ks plovoucích vážících saků, dezinfekci na rány, velký podběrák, velká síť na kapra, resp. 1 brodící kalhoty. Ze sítí na kapra je nutné mít 6 ks. Tyto pomůcky budeme před soutěží kontrolovat.
 • Ryby nad 10 kg musí být umístěny v samostatné síti nebo plovoucím vážícím saku.
 • Vážící stojan je povinným doplňkem každého týmu na soutěži.
 • Zraněnou, nemocnou rybu je nutné ihned nahlásit, poměří se a započítá do úlovku. Uhynulé ryby nevážíme. Komu z jeho vlastní viny uhyne více ryb, ten bude organizátory ze soutěže ihned vyloučen a bude se požadovat úhrada škody!
 • Vážení se provádí průběžně na každém místě rybolovu. Tým musí poskytnout jednoho člena na vážení. Vážení se vždy účastní dvě osoby zodpovědné za vážení v zájmu důvěryhodnosti. Před vážením pošleme sousedním dvěma pozicím zprávu VÁŽENÍ s uvedením místa, a pokud mají zájem, mohou sledovat vážení. Dodatečné obvinění ani výmysly neakceptujeme! Vážení je s dvěma osobami zodpovědnými za vážení považováno za oficiální!
 • Krmit a jako návnadu je možné používat boilies, pelety, tygří zrnovité krmivo. Neexistuje ŽÁDNÉ omezení množství krmení.
 • Zrnovitá krmiva mohou být jen ve vařeném stavu.
 • SPOMB, Raketa, katapult, prak, PVA síť, vrhací tyč jsou povoleny.
 • Používání radaru a rybářského radaru je povoleno.
 • Rybolov je striktně možný jen z břehu. Pro unavování je povoleno používání brodicích kalhot.
 • Povinností soutěžícího je nahlásit příslušné osobě zodpovědné za vážení formou SMS každou ulovenou a hodnotitelnou rybu odesláním čísla místa, zapsáním kapra nebo amura, v závislosti na druhu ulovené ryby.
 • Ryba zachycená před koncem soutěže se ještě započítá do bodování. V takovém případě, pokud se sms doručí před koncem soutěže, započítá se, pokud po jejím ukončení, už se nezapočítá do soutěže.
 • Za nehody během soutěže jsou odpovědní soutěžící.
 • Organizátoři nejsou odpovědní za jakékoli škody, nehody soutěžících během trvání soutěže, používání vybavení (člun, atd.) je výhradně na vlastní zodpovědnost.
 • Soutěž probíhá v celém areálu nádrže.
 • Po obsazení míst na rybolov až po začátku soutěže je povoleno: vybudování táboru, vyhledání míst, používání radarů, umístnění bójí, základové krmení.
 • Na obsazeném místě se v každém případě musí zdržovat jedna osoba.
 • Vyhrazenou soutěžní plochu může z týmu naráz opustit pouze jedna osoba.
 • Používání svítící bójky je povoleno, avšak použití blikajícího signalizačního světla povoleno není.
 • Během trvání soutěže je zakázáno osvětlovat vodu reflektory s vysokou intenzitou a rušit ostatní rybáře světelnými nebo laserovými přístroji. Světlomet nebo menší reflektor je možné použít pouze v nejnutnějších případech (nahazování, podbírání) za konkrétním účelem. Dobře viditelné, nepřetržité noční osvětlení rybářského revíru a nahozeného vybavení v rámci něj je povinné. Používání čelovek pro soutěžící je nepřetržitě povoleno.

VÁŽENÍ:

 • Během trvání soutěže zajistí organizátoři nepřetržité vážení 24 hodin denně.
 • Soutěžící jsou povinni aktivně se podílet na celém procesu vážení, fotografování a registrování údajov, zároveň se však vážení může v odůvodněných případech přerušit po dobu unavování a síťování.
 • Dokumentaci z vážení (čas ulovení, jméno soutěžícího, hmotnost ulovené ryby) musí svým podpisem ověřit i jeden z členů týmu. Zodpovědností soutěžících je zkontrolovat správnost uvedených údajů.
 • Po oficiálním zdokumentování měření se vyhotoví fotografie každé vylovené ryby nad 10 kg tak, že jeden soutěžící drží rybu v ruce, a druhý u něj tabuli se všemi potřebnými informacemi. O rybách do 10 kg se nevyhotovuje fotografie! Rybu je po fotografování nutné bezodkladně vypustit v přítomnosti osob zodpovědných za vážení.

 

VÝHRY:

v případě přihlášení max. počtu účastníků:

 1. 8 miliónů HUF
 2. 4 milióny HUF
 3. 2 milióny HUF
 4. 1 milión HUF
 5. 800 tisíc HUF
 6. 600 tisíc HUF
 7. 600 tisíc HUF
 8. 400 tisíc HUF
 9. 400 tisíc HUF
 10. 400 tisíc HUF

  11-30.      200 tisíc HUF

 • Zdanění poplatků za účast je zodpovědností výherců.
 • Aktuální poplatek za převod evidovaný v otp bance bude odečten z výhry.

UPOZORNĚNÍ:

 • Soutěžící jsou povinni dodržovat požadavky rozhodčích a organizátorů.
 • Nesrovnalosti zjištěné během trvání soutěže je nutné oznámit organizátorovi soutěže písemně, přičemž každý tak učiní svým jménem, které bude zveřejněno. Během trvání soutěže mohou soutěžící podat organizátorovi soutěže námitku, také svým vlastním jménem a autenticitou. V případě anonymního oznámení nedokážeme nic řešit, stejně jako i výmysly nepodložené vhodnými důkazy.
 • V případě námitky případ prošetříme a přineseme jednoznačné rozhodnutí.
 • Za námitku nejsou žádné poplatky.
 • Organizátor v každém případě prosazuje systém pravidel, které vytvořil a vyhrazuje si právo jejich dodržování.
 • Soutěžící podepsáním registračního formuláře bere na vědomí rizika a uznává, že zodpovědnost vyplývající z nedodržení systému pravidel nelze připsat organizátorovi.
 • Soutěžící podepsáním registračního formuláře berou na vědomí, že mohou být o nich vyhotoveny video záznamy nebo fotografie, které mohou být volně zveřejněny v médiích.
 • Oficiální zveřejnění vlastních nahrávek je bez písemného souhlasu organizátora přísně zakázáno.
 • Záznamy vyhotovené na soutěži jsou soutěžící na žádost organizátora povinni z médií odstranit.
 • Oficiálním jazykem soutěže je maďarština.
 • Pravidla soutěže jsou vyhotoveny v maďarském, slovenském a anglickém jazyku, ale v případě jakýchkoli rozporů ve výkladu v důsledku překladu je akceptovaná maďarská verze. Vyhlášení soutěže může organizátor podle požadavku upravit. Případné pozdější změny a doplňky PS zveřejní organizátor do 1 dne od jejich přijetí. Tyto PS jsou 1.0 verzí. Po uzavření přihlášek do soutěže již PS nemůžeme upravit.

 

 • Vyhrazujeme si právo dalších oznámení a změn!

 

REGISTRACE

ONLINE REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE/ HALVÉDELMI ALAPÍTVÁNY DOBROVOLNÉ ROČNÍ ČLENSTVÍ (Jelikož se soutěže mohou zúčastnit pouze členové nadace, přihlášení do soutěže je zároveň dobrovolným ročním členstvím.) uzavřená na jedné straně mezi:
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÝMU
2.  ČLEN TÝMU
3. POMOCNÍK