Bitka 30-ky PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – REGISTRÁCIA

REGISTRÁCIA

ONLINE REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE/ HALVÉDELMI ALAPÍTVÁNY DOBROVOĽNÉ ROČNÉ ČLENSKÉ (Keďže súťaže sa môžu zúčastniť iba členovia nadácie, prihlásenie do súťaže je zároveň dobrovoľným ročným členským.) uzatvorená na jednej strane medzi:
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK

 

Bitka 30-ky

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

(ďalej ako: PS)

VŠEOBECNÉ

 • Oficiálny názov súťaže: I. Bitka 30-ky (ďalej ako: „súťaž“).
 • Organizátor súťaže (ďalej ako: „Organizátor”): Halvédelmi Alapítvány (Nadácia na ochranu rýb) (2310 Szigetszentmiklós Banán utca 21/B).
 • Termíny súťaže:

Kvalifikácie:

24.04.2022 od 18.00 hodiny – 27.04.2022 do 06:00 hodiny

29.05.2022 od 18.00 hodiny – 01.06.2022 do 06.00 hodiny

26.06.2022 od 18.00 hodiny – 29.06.2022 do 06.00 hodiny

24.07.2022 od 18.00 hodiny – 27.07.2022 do 06.00 hodiny

28.08.2022 od 18.00 hodiny – 31.08.2022 do 06.00 hodiny

Finále:

25.09.2022 od 18.00 hodiny – 28.09.2022 do 06.00 hodiny

 

 • Termíny registrácie:

V deň začiatku každej súťaže od 12.00 hodiny do 15.00 hodiny

 

 • Miesto konania súťaže: PALOTÁS

 

 

 • Súťaž sa uskutoční na základe princípu „Catch and Release”.

 

 • Žrebovanie rybárskych miest: V deň začiatku každej súťaže o 15:00 hodine

 

 • Obsadenie rybárskych miest: Ihneď po každom žrebovaní. Súťažiaci musí počkať aj na posledného žrebujúceho!

 

 • Súťaž je uzavretá, ryby môžu loviť iba členovia nadácie. Dobrovoľné členstvo vzniká registráciou do súťaže.

 

 • Medzinárodná súťaž.

 

 • Základnou podmienkou účasti na súťaži je ročný lístok na rok 2022. Keďže zápis sa stáva definitívnym v roku 2021, kontrola platného ročného lístku na rok 2022. Pokiaľ jeden tím disponuje dvoma platnými štátnymi lístkami (vrátane pomocníka), môže sa zúčastniť súťaže. Ak členovia jedného tímu nedisponujú dvoma platnými štátnymi lístkami, nemôžu sa zúčastniť danej súťaže a nemôžu loviť ryby!

 

 • Trvanie súťaže: 6×60 hodín (vo forme 5 kvalifikačných súťaží a jedného finále)

 

 • Počet tímov, ktoré sa zúčastnia súťaže: 150 tímov (2 osoby + 1 pomocník v každom tíme) Pomocník môže vykonávať kompletnú rybársku činnosť. Tím môže byť zložený iba z osôb, ktoré dovŕšili 18 rokov.

 

 • Prihlásenie: 24000 HUF/tím

                                  700 EUR/tím 

 • Poplatok za účasť zahŕňa pre celý tím:
 • Možnosť nabíjania v domoch na oboch brehoch jazera vyhradených pre osoby zodpovedné za váženie. (telefón, zavážacia loďka, lampa)
 • Poplatky za parkovanie a stanovanie
 • Regionálny rybársky lístok na jazero Palotás na obdobie trvania súťaže
 • Náklady na organizáciu a realizáciu
 • Stravovanie
 • Príspevok na náklady na trofeje a základ výhry
 • Poplatok za účasť nezahŕňa hygienické náklady! Je možné si ich zaobstarať za poplatok pred začiatkom súťaže. 1 tím/3000 HUF
 • Registrácia pred súťažou:
 • Miesto: Tóparty Kávézó és Horgászbolt (Kaviareň a rybárskej potreby Tóparty)
 • Všetci súťažiaci sa musia preukázať: Cestovným pasom/vodičským preukazom/občianskym preukazom (dokladom s fotografiou).

Pre vydanie maďarského štátneho rybárskeho povolenia a miestneho v Palotás je potrebný základný rybársky doklad podľa štátneho príslušenstva

Registračný formulár musia podpísať všetci súťažiaci

V rámci registračného procesu súťažiaci svojim podpisom uznávajú, že sa oboznámili s pravidlami súťaže a akceptujú ich; zároveň prehlasujú, že v prípade ďalších, sporných otázok sa podrobia nestranným rozhodnutiam organizátora súťaže.

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

 • Do súťaže sa započítajú iba kapry a amury.
 • Váhový limit: V súlade s národnými veľkostnými limitmi, hmotnosti ulovených rýb sa pripisujú s násobiteľom 1x v bodovacej súťaži.
 • V každej kvalifikácii súťaží 30 tímov a zo všetkých 5 kvalifikácií postúpi do finále 6 tímov, čím vytvoria aj tu počet 30.
 • V prípade rovnakého počtu bodov postúpi ďalej alebo vo finále skončí na lepšom mieste ten, kto má v danej súťaži medzi svojimi úlovkami väčšiu rybu. Vo finále sa nezohľadňujú ryby ulovené v kvalifikácii!
 • Do súťaže je možné sa prihlásiť vopred na webovej stránke palotasito.hu výhradne písomne, vyplnením registračného formulára a prihlásenia do súťaže/Halvédelmi Alapítvány dobrovoľného ročného členského poplatku Bitky 30-ky do 01.04.2022.
 • Po odoslaní online registračného formulára potvrdíme prihlásenie do súťaže a do 01.04.2022 máte možnosť zaplatiť poplatok za účasť. Žiadame o jeho zaplatenie vopred prevodom na bankový účet nadácie Halvédelmi Alapítvány.(11742252-25549409-00000000) Do rubriky poznámky je povinné uviesť názov tímu, ktorý ste uviedli pri registrácii. Prihlásenie do súťaže je definitívne po prijatí sumy! Prihlásenie tiež zahŕňa dobrovoľné členstvo v nadácii Halvédelmi Alapítvány. Potvrdenie o poskytnutí daru posielame tímom elektronicky po zaplatení. Pokiaľ sa jeden tím zaregistroval, ale nezaplatil a medzitým sa zaplní 150 platených miest, registráciu považujeme za neplatnú!
 • Po zaplatení nemáme možnosť vrátiť sumu poplatku(ov) za účasť.
 • Ak sa jeden tím nemôže zúčastniť súťaže, môže namiesto seba zaregistrovať iný tím do 7. dní pred začiatkom súťaže.
 • Ak sa prihlási menej tímov, výhry úmerne upravíme, znížime na základe počtu tímov. Súťaž sa uskutoční.
 • Naši zahraniční športoví partneri si musia sami vybaviť vstup do krajiny v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi.
 • Ak sa z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nedokáže realizovať niektorá kvalifikácia, potom v termíne začiatku danej súťaže náhodným žrebovaním vyberie organizátor súťaže 6 tímov, ktoré sa dostanú do finále.
 • Ak sa z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, nemôže uskutočniť finále, vypíše sa nový termín. V takom prípade bude nový termín v každom prípade určený aktuálnymi vládnymi nariadeniami, resp. ak odklad bude nevyhnutný z iných ako štátnych dôvodov, potom do 8 dní oznámime nový termín. Súhlas s prípadným novým termínom vyjadrí prihlasujúci sa tím v každom prípade.
 • V súťaži môžeme akceptovať účasť maximálne 150 tímov.
 • V konečnom výsledku súťaže sa počíta množstvo (celková hmotnosť) ulovených rýb.
 • Výber KVALIFIKÁCIÍ sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:

Tu záleží na rýchlosti! Kto zaplatil poplatok za účasť, môže si slobodne vyberať z určených termínov kvalifikácie! Ak sa pre daný mesiac minú miesta, vyberať je možné iba zo zvyšných.

 • 1 tím môže zaplatiť viac (max. 5) poplatkov za účasť. V tomto prípade je oprávnený štartovať na toľkých kvalifikáciách, koľko poplatkov za účasť uhradil, avšak ak z niektorej súťaže postúpi do finále, nemôže loviť ryby na ďalších kvalifikáciách!
 • Výber miest sa uskutočňuje nasledovným spôsobom: tímy (na základe prihlasovacieho zoznamu, kto sa skôr prihlásil) vylosujú miesto, kde budú loviť ryby. Poradové číslo vylosované tímami je číslom miesta zobrazeného na mape. Kto zmešká losovanie, do začiatku súťaže má možnosť vybrať si zo zvyšných miest v poradí podľa príchodu. V prípade viacerých zostávajúcich miest sa losovanie v záujme dôveryhodnosti uskutoční v prítomnosti iného tímu. Tím, ktorý sa nedostaví do začiatku súťaže bude z danej súťaže diskvalifikovaný a nebude môcť loviť ryby!
 • Tímy môžu loviť ryby vo vlastnom sektore, ktorý bude z bočných strán ohraničený sektorovými bójami. Zatiahnutie je možné do polovice jazera. Pred začiatkom súťaže to všetkým ukážeme, aby nedošlo k sporom.
 • Na vode je možné používať čln v súlade s predpismi vodnej premávky. (použitie záchrannej vesty je povinné!)
 • Čln môže každý používať na vlastnú zodpovednosť.
 • Čln je povolené používať iba na kŕmenie a umiestnenie bójok pred súťažou
 • Je povolené používanie maximálne 2 tyčových bójok
 • Kŕmenie z člna je povolené do začiatku súťaže, resp. každý deň medzi 18-20. Z brehu a pomocou zavážacej loďky je možné kŕmenie počas celého trvania súťaže.
 • Používanie živej návnady je ZAKÁZANÉ, nedodržanie tohto pravidla bude mať za následok vylúčenie!
 • Na súťaži je povolená metóda nahadzovania a zavážania pomocou zavážacej loďky.
 • Na určených miestach sú tímy zodpovedné za dobrý stav brehu jazera a rýb.
 • Organizátor upozorňuje na pravidlá ochrany životného prostredia a kultúrneho správania a na nebezpečenstvá nadmernej konzumácie alkoholu. Kto nebude dodržiavať tieto pravidlá, bude okamžite vylúčený zo súťaže.
 • Tímy môžu loviť ryby pomocou 4 prútov a na každý prút je možné použiť 1 háčik.
 • Lov rýb mimo sektoru môžu rozhodcovia súťaže kontrolovať náhodne každý deň takým spôsobom, že člnom prejdú po vybranej rybárskom mieste. Rybolov mimo sektoru predstavuje okamžité vylúčenie zo súťaže.
 • Ako hlavné lanko je možné použiť monofilové lanko, okrem toho v súťaži neplatia žiadne predpisy týkajúce sa používania konečných náväzcov, resp. ujímacích náväzcov a háčikov.
 • Na súťaži je povinné mať podložku pod kapra, 2 ks plávajúcich vážiacich vriec, dezinfekciu na rany, veľký podberák, veľká sieť na kapra, resp. 1 brodiace nohavice. Zo sietí na kapra je potrebné mať 6 ks. Tieto pomôcky budeme pred súťažou kontrolovať.
 • Ryby nad 10 kg musia byť umiestnené v samostatnej sieti alebo plávajúcom vážiacom vreci.
 • Vážiaci stojan je povinným doplnkom každého tímu na súťaži
 • Zranenú, chorú rybu je potrebné okamžite nahlásiť, pomeria sa a započíta do úlovku. Uhynuté ryby nevážime. Komu z jeho vlastnej viny uhynie viac rýb, ten bude organizátormi zo súťaže okamžite vylúčený a bude sa žiadať úhrada škody!
 • Váženie sa uskutočňuje priebežne na každom mieste rybolovu. Tím musí poskytnúť jedného člena na váženie. Váženia sa vždy zúčastnia dve osoby zodpovedné za váženie v záujme dôveryhodnosti. Pred vážením pošleme susedným dvom pozíciám správu VÁŽENIE s uvedením miesta, a ak majú záujem, môžu sledovať váženie. Dodatočné obvinenia ani výmysly neakceptujeme! Váženie je s dvoma osobami zodpovednými za váženie považované za oficiálne!
 • Kŕmiť a ako návnadu je možné používať boilies, pelety, tigrie zrnovité krmivo. Neexistuje ŽIADNE obmedzenie množstva kŕmenia.
 • Zrnovité krmivá môžu byť iba vo varenom stave.
 • SPOMB, Raketa, katapult, prak, PVA sieť, vrhacia tyč sú povolené.
 • Používanie radaru a rybárskeho radaru je povolené.
 • Rybolov je striktne možný iba z brehu. Pre unavovanie je povolené používanie brodiacich nohavíc.
 • Povinnosťou súťažiaceho je nahlásiť príslušnej osobe zodpovednej za váženie formou SMS každú ulovenú a hodnotiteľnú rybu odoslaním čísla miesta, zapísaním kapra alebo amura, v závislosti od druhu ulovenej ryby.
 • Ryba zachytená pred koncom súťaže sa ešte započíta do bodovania. V takom prípade, ak sa sms doručí pred koncom súťaže, započíta sa, ak po jej ukončením, už sa nezapočíta. Do súťaže.
 • Za nehody počas súťaže sú zodpovední súťažiaci.
 • Organizátori nie sú zodpovední za akékoľvek škody, nehody súťažiacich počas trvania súťaže, používanie vybavenia (čln, atď.) je výhradne na vlastnú zodpovednosť.
 • Súťaž sa uskutočňuje v celom areáli nádrže.
 • Po obsadení miest na rybolov až po začatie súťaže je povolené: vybudovanie táboru, vyhľadanie miest, používanie radarov, umiestnenie bójí, základové kŕmenie.
 • Na obsadenom mieste sa v každom prípade musí zdržiavať jedna osoba.
 • Vyhradenú súťažnú plochu môže z tímu naraz opustiť iba jedna osoba.
 • Používanie svietiacej bójky je povolené, avšak použitie blikajúceho signalizačného svetla povolené nie je.
 • Počas trvania súťaže je zakázané osvetľovať vodu reflektormi s vysokou intenzitou a rušiť ostatných rybárov svetelnými alebo laserovými prístrojmi. Svetlomet alebo menší reflektor je možné použiť iba v najnutnejších prípadoch (nahadzovanie, podberanie) za konkrétnym účelom. Dobre viditeľné, nepretržité nočné osvetlenie rybárskeho revíru a nahodeného vybavenie v rámci neho je povinné. Používanie čeloviek pre súťažiacich je nepretržite povolené.

VÁŽENIE:

 • Počas trvania súťaže zabezpečia organizátori nepretržité váženie 24 hodín denne.
 • Súťažiaci sú povinní aktívne sa podieľať na celom procese váženia, fotografovania a registrovania údajov, zároveň sa však váženie môže v odôvodnených prípadoch prerušiť po dobu unavovania a sieťovania.
 • Dokumentáciu z váženia (čas ulovenia, meno súťažiaceho, hmotnosť ulovenej ryby) musí svojim podpisom overiť aj jeden z členov tímu. Zodpovednosťou súťažiacich je skontrolovať správnosť uvedených údajov.
 • Po oficiálnom zdokumentovaní merania sa vyhotoví fotografia každej vylovenej ryby nad 10 kg tak, že jeden súťažiaci drží rybu v ruke, kým druhý pri ňom tabuľu so všetkými potrebnými informáciami. O rybách do 10 kg sa nevyhotovuje fotografia! Rybu je po fotografovaní potrebné bezodkladne vypustiť v prítomnosti osôb zodpovedných za váženie.

 

VÝHRY:

v prípade prihlásenia max. počtu účastníkov:

 1. 8miliónov HUF
 2. 4milióny HUF
 3. 2milióny HUF
 4. 1milión HUF
 5. 800tisíc HUF
 6. 600tisíc HUF
 7. 600tisíc HUF
 8. 400tisíc HUF
 9. 400tisíc HUF
 10. 400 tisíc HUF

  11-30.      200 tisíc HUF

 • Zdanenie poplatkov za účasť je zodpovednosťou výhercov.
 • Aktuálny poplatok za prevod evidovaný v otp banke bude odpočítaný z výhry.

UPOZORNENIE:

 • Súťažiaci sú povinní dodržiavať požiadavky rozhodcov a organizátorov.
 • Nezrovnalosti zistené počas trvania súťaže je potrebné oznámiť organizátorovi súťaže písomne, pričom každý tak urobí vo svojom mene, ktoré bude zverejnené. Počas trvania súťaže môžu súťažiaci podať organizátorovi súťaže námietku, tak isto pod vlastným menom a autenticitou. V prípade anonymného oznámenia nedokážeme nič riešiť, rovnako ako ani výmysly nepodložené vhodnými dôkazmi.
 • V prípade námietky prípad prešetríme a prinesieme jednoznačné rozhodnutie.
 • Za námietku nie sú žiadne poplatky.
 • Organizátor v každom prípade presadzuje systém pravidiel, ktoré vytvoril a vyhradzuje si právo ich dodržiavania.
 • Súťažiaci podpísaním registračného formulára berie na vedomie riziká a uznáva, že zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania systému pravidiel nie je možné pripísať organizátorovi.
 • Súťažiaci podpísaním registračného formulára berú na vedomie, že môžu byť o nich vyhotovené video záznamy alebo fotografie, ktoré môžu byť voľne zverejnené v médiách.
 • Oficiálne zverejnenie vlastných nahrávok je bez písomného súhlasu organizátora prísne zakázané.
 • Záznamy vyhotovené na súťaži sú súťažiaci na žiadosť organizátora povinní odstrániť z médií.
 • Oficiálny jazykom súťaže je maďarčina.
 • Pravidlá súťaže sú vyhotovené v maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku, ale v prípade akýchkoľvek rozdielov vo výklade v dôsledku prekladu je akceptovaná maďarská verzia. Vyhlásenie súťaže môže organizátor podľa požiadaviek upraviť. Prípadné neskoršie zmeny a doplnky PS zverejní organizátor do 1 dňa od ich prijatia. Tieto PS sú 1.0 verziou. Po uzavretí prihlášok do súťaže už nemôžeme PS upraviť.

 

 • Vyhradzujeme si právo ďalších oznámení a zmien!

 

REGISTRÁCIA

ONLINE REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE/ HALVÉDELMI ALAPÍTVÁNY DOBROVOĽNÉ ROČNÉ ČLENSKÉ (Keďže súťaže sa môžu zúčastniť iba členovia nadácie, prihlásenie do súťaže je zároveň dobrovoľným ročným členským.) uzatvorená na jednej strane medzi:
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK
1.  ČLEN TÍMU
2.  ČLEN TÍMU
3. POMOCNÍK